Jak płacić mniejszy podatek jednocześnie oszczędzając na emeryturę? Czy ZUS zapewni nam emeryturę?

Przyszłość=wysokaemerytura O czym jest ten wpis?
 
Dlaczego sami powinniśmy zadbać o oszczędzanie na emeryturę? 
 • Dotychczas większość z nas, odkładała pieniądze na emeryturę w dwóch instytucjach. Pierwszą jest ZUS, drugą OFE. W 2013 roku, ZUS zebrał ze składek około 120 mld zł, a na świadczenia wydał około 180 mld zł. Dziura jaka powstała w ZUS, to około 60 mld zł. Ponadto rok temu ZUS prognozował stopniowe powiększanie się tej "dziury" i na 2019 r. miała wynieść około 75 mld zł.
 • Tu z pomocą przyszła reforma OFE. Rząd chcąc zmniejszyć zbyt duży deficyt, uchwalił ustawę, na mocy której pieniądze obywateli zgromadzone w OFE zostały przeniesione do ZUS, chyba, że ktoś zgłosił chęć pozostania w OFE. Było to szeroko komentowane w mediach, toczyły się liczne dyskusje na temat niekonstytucyjności takiego zabiegu, więc nie będę się w to zagłębiał. Co jest ważne to fakt, że już wcześniej rząd wprowadził trochę mniejszą reformę, na mocy której zmniejszył wysokość składki odprowadzanej do OFE, a zwiększył na ZUS. Tu powstaje pytanie, jakie będą kolejne kroki, do łatania zwiększającej się "dziury" w ZUS?
 • Oczywiście, jeśli ktoś chciał "zachować" składki w OFE, powinien zgłosić pisemnie taki fakt do ZUS. Takiego wyboru dokonało zaledwie 2 mln osób. Słowo zachować umieściłem w cudzysłowie, ponieważ obecnie część składki, jaką możemy przekazać do OFE została zminimalizowana. Podział składki został zaprezentowany na poniższym schemacie.
 • podział składki
          Źródło: http://www.mpips.gov.pl/
 • Jednak zarówno zmniejszenie odprowadzanej składki do OFE oraz przeniesienie części aktywów ma skutek tylko doraźny, natomiast problem pozostaje, dlatego że społeczeństwo się starzeje, a emerytów przybywa. Jak podaje GUS w projekcji na najbliższe 40 lat, ilość emerytów przypadających na osoby w wieku produkcyjnym (czyli pracujących oraz zdolnych do pracy ale niekoniecznie pracujących), będzie się systematycznie zwiększał.
 • W 2013 roku, na 100 pracujących, (czyli odprowadzających składki, które były przeznaczane na wypłatę emerytur dla obecnych emerytów) przypadało 23 emerytów. W 2050 roku na 100 pracujących, będzie przypadało 52 emerytów, czyli prawie dwukrotnie więcej niż obecnie. Zakładając więc, że pozostałe czynniki mające wpływ na wysokość emerytury pozostałyby bez zmian (tj. wysokość podatków, wysokość odprowadzanej składki, wiek emerytalny 67 lat), to wysokość emerytury musiałaby się zmniejszyć o połowę, by ZUS w ogóle mógł ją wypłacić (przedstawiając w dużym uproszczeniu).
 • Tak na marginesie, GUS prognozuje, że jeżeli wiek emerytalny pozostałby na zasadach sprzed 2013 r. (kobiety 60 lat, mężczyźni 65 lat), ilość emerytów zwiększyłaby się do tego stopnia, że w 2050 roku na 100 pracujących mielibyśmy 75 osób uprawnionych do emerytury.
Czy zagrożenie dla wypłacalności ZUS może niedługo minąć?
Odpowiedź brzmi: zdecydowanie nie, dlatego że obecnie szczyt urodzeń mamy już za sobą, co obrazuje poniższy wykres, zaczerpnięty z serwisu www.michalstopka.pl
urodzenia-katastrofa-20-lat
Moment, kiedy rodzi się największa ilość dzieci, wypada co dwadzieścia kilka lat. Został on zobrazowany na powyższym wykresie. Ostatni był w okolicach 2010 roku, co było efektem szczytu urodzeń z roku 1982. Obecnie mamy ujemny przyrost naturalny i sytuacja będzie się pogarszała, ponieważ teraz w wiek rozrodczy będzie wchodziła coraz mniejsza ilość kobiet, co pokazuje czarna linia na wykresie. Wyjaśnienie tego zjawiska znajdziesz tu: www.michalstopka.pl/tsunami_demograficzne
A poniżej umieściłem wykres obrazujący zmianę procentową liczby ludności w poszczególnym wieku, jaka nastąpi w roku 2035 względem 2012 roku.
demografia-2035-zmiana-procentowa1
 

Już na pierwszy rzut oka widać, że za 10 lat, ilość osób w wieku emerytalnym wzrośnie o co najmniej 50%, ale co gorsze, ilość osób w wieku produkcyjnym znacznie zmaleje. Powyższy wykres jest szokujący tym bardziej, jeśli weźmiemy pod uwagę, że już teraz dziura w budżecie ZUS wynosi 60 mld zł, a wieku emerytalnego nie da się podnosić w nieskończoność.

Nie będę się zagłębiał w to, co powinien zrobić Rząd, by naprawić aktualny stan, bo nie to jest celem tego artykułu. Natomiast mogę pokazać Ci rozwiązania sprawdzone przeze mnie, żeby samemu zadbać o emeryturę i mądrze wykorzystać dostępne narzędzia.
 
Co możemy zrobić, aby zadbać o satysfakcjonującą wysokość swojej emerytury?
 
1. Po pierwsze, w kwestii dodatkowego oszczędzania, możemy nic nie zrobić (czyli postąpić tak, jak większość obecnych emerytów), licząc, że rząd (obecny lub następny) upora się z problemami. Wiele osób wychodzi z założenia, że państwo musi im zapewnić świadczenie emerytalne. Jak podaje GUS, w 2011 roku dla 86% seniorów, głównym źródłem utrzymania była emerytura, a dla 8% renta. Takiego myślenia nie polecam, ponieważ:
 •  ZUS to na swój sposób piramida finansowa (używam tego stwierdzenia z pełną świadomością jego znaczenia), której wypłacalność jest mocno zagrożona przez zachodzące zmiany demograficzne. 
 • Dotychczasowe zmiany w systemie emerytalnym, takie jak podniesienie wieku emerytalnego, czy przeniesienie aktywów z OFE do ZUS, przyniosły niewielki rezultat.
 
2. Jednym z rozwiązań jest zadbanie oto, by rodziło się jak najwięcej dzieci, niestety to wiąże się z relatywnie dużymi kosztami na wychowanie dziecka, co jest dodatkowym ograniczeniem.
 
3. Możemy sami zadbać o własną emeryturę, systematycznie oszczędzając. Wpis ten zapoczątkuje nowy dział mojego bloga, poświęcony korzystnym formom oszczędzania na emeryturę. Pierwsze dwa tematy będą dotyczyły Indywidualnego Konta Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE) oraz Indywidualnego Konta Emerytalnego (IKE – które pomaga ominąć tzw. podatek Belki), o którym szerzej napiszę w jednym z kolejnych artykułów wraz z analizą różnych portfeli inwestycyjnych Towarzystw Funduszy Inwestycyjnych (TFI).
 
W tym artykule skoncentruję się na IKZE, ponieważ do tego wystarczy stosunkowo niewielki kapitał oraz co ważne, w każdym roku można skorzystać z ulgi podatkowej do wysokości wpłaconych środków. 

Jeśli nie słyszałaś/eś nigdy o Indywidualnym Koncie Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE), lub interesowałaś/eś się tym w przeszłości, to warto zapoznać się z poniższym tekstem, ponieważ w 2014 roku wprowadzono zmiany w IKZE, które sprawiają, że oferta ta staje się naprawdę atrakcyjna.

 
Na początek w skrócie dwa ważne argumenty, dlaczego warto zainteresować się Indywidualnym Kontem Zabezpieczenia Emerytalnego (IKZE).
 
1. Taką kwotę jaką wpłacisz na IKZE w danym roku, możesz w całości odpisać sobie od dochodu za dany rok w sprawozdaniu PIT. Jednak maksymalnie wpłacić można – (średnia krajowa x 1,2 ), co w 2015 roku stanowi kwotę 4 750,80 zł. (ograniczenie ustawowe). 
Sprawia to, że płacisz mniejszy podatek (przy tej maksymalnej kwocie wpłaty) o:
 
– 855 zł (4750,80 x 18%), jeśli nie przekraczasz pierwszego progu podatkowego (czyli do 85.528 zł dochodu rocznie) lub 
– 1 520 zł (4750,80 x 32%), jeśli jesteś w drugim progu podatkowym (powyżej 85.528 zł dochodu rocznie).
W praktyce przeważnie dostajesz  zwrot z US.
 
2. Wpłacone pieniądze pracują na twoją dodatkową emeryturę, czyli oprócz inwestycji długoterminowej, co roku masz jeszcze zwrot z podatku do wykorzystania na dowolny cel. 
Są cztery formy IKZE do wyboru, przeczytasz o tym poniżej.
 
Czy wpłacone pieniądze są bezpieczne?
 
Aby zrozumieć kwestię bezpieczeństwa IKZE, wystarczy znać mechanizm jego działania. Mamy do wyboru cztery formy IKZE:
1. IKZE  w formie klasycznego rachunku oszczędnościowego, dostępne w bankach – najbezpieczniejsza obecnie forma – pewne oprocentowanie, bez ryzyka utraty kapitału.
2. IKZE w formie umożliwiającej zakup jednostek funduszy inwestycyjnych (TFI) – związane jest z ryzykiem utraty części kapitału, gdyż zysk jest uzależniony od wyniku danego TFI.
3. IKZE w formie rachunków maklerskich – sami inwestujemy wpłacone pieniądze w instrumenty dostępne na GPW. Dla osób niedoświadczonych w inwestowaniu, stanowi duże ryzyko utraty kapitału.
4. IKZE w formie umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym
 
W tym artykule wprowadzę Cię w dwa pierwsze rodzaje IKZE oraz zaprezentuję jak z nich skorzystać na przykładzie ING Banku Śląskiego. Wybrałem ten bank, ponieważ prowadzenie rachunku jest bezwarunkowo bezpłatne sprawdza się w planowanym oszczędzaniu dzięki funkcjom systematycznego odkładania ustalonej kwoty – (więcej piszę o tym tutaj), a co najważniejsze, posiada IKZE oparte o oprocentowanie konta oszczędnościowego. Natomiast IKZE TFI pokażę na przykładzie ING TFI (pokażę, który fundusz ja wybrałem oraz jakie zyski osiągnął dotychczas – jeśli chciałbyś/chciałabyś skorzystać z IKZE lub IKE opartego o TFI). Korzystam również z ING OFE ze względu na najlepsze zyski jakie wypracował spośród wszystkich dostępnych OFE.
 
IKZE Konto Oszczędnościowe.
 
Aby skorzystać w ING z IKZE w formie konta oszczędnościowego, należy być Klientem banku ING. Najprostszy sposób to założenie darmowego rachunku ING Direct + 100zł gratis, a szczegóły wraz z najważniejszymi informacjami opisuję tu: Konto bankowe ING Direct z przydatnymi funkcjami oszczędzania + 100 zł gratis, na dobry początek
 
Co zyskujesz korzystając z IKZE w formie konta oszczędnościowego?
 • Ulgę podatkową, o której pisałem powyżej.
 • Bezpieczeństwo wpłaconego kapitału. Nawet w przypadku wcześniejszego zamknięcia IKZE wypłacany jest cały kapitał z odsetkami.
 • Minimalna kwota wpłaty to tylko 50zł. Każda kwota wpłacona podlega odpisaniu od dochodu przy rozliczeniu PIT
 • Wpłacasz kiedy chcesz
 • Brak opłat za otwarcie oraz prowadzenie rachunków.
 • Zgromadzona kwota podlega dziedziczeniu
​Ile można zyskać na oprocentowaniu wpłaconej kwoty?

Żeby określić przybliżoną stopę zwrotu z takiej formy oszczędzania pieniędzy, posłużę się uśrednionym oprocentowaniem konta oszczędnościowego w ING Banku za okres ostatnich 10 lat, wychodzi około 3,6%. oprocentowanie OKO ING

Założenia: wpłaty dokonywane na koniec okresu, czyli na konie roku lub na koniec miesiąca. Obliczenia:Obliczenia zwrotu z inwestycji Tabela 1Tabela 1: Obliczenia inwestycji w IKZE

Jak widać na powyższych wyliczeniach, osoba, która w wieku 25 lat zaczęłaby wpłacać regularnie 396 zł miesięcznie (na koniec miesiąca), osiągnie 381 378, 34 zł (już po odliczeniu podatku) w momencie uzyskania wieku emerytalnego. Pozwoli to na regularną wypłatę 1271, 26 zł miesięcznie przez 25 lat, czyli do 90 roku życia.

W przypadku wpłacania tej samej kwoty, z tym, że jednorazowo na koniec roku – w momencie uzyskania wieku emerytalnego, wartość tej inwestycji będzie trochę mniejsza i wyniesie 369 929, 18 zł. 

Analiza oszczędności

Wysokość ulgi podatkowej IKZETabela 2: Wysokość zwrotu z podatku

W tabeli powyżej pokazałem zwrot z podatku, jaki otrzymasz w zależności od progu podatkowego, w którym się znajdujesz. Warto dodać, że zwrot z podatku jaki otrzymamy dzięki wpłatom na IKZE można dodatkowo ulokować np. na lokacie lub koncie oszczędnościowym, zysk będzie jeszcze większy.

Reinwestowanie zwrotu podatku

Tabela 3: Zysk z reinwestowania zwrotu podatku

Podsumowanie obliczenia IKZE

Jak widać, bez dwóch zdań, bardziej opłacalnym rozwiązaniem jest korzystanie z IKZE, niż inwestowanie kwoty do 4750 zł rocznie w innej inwestycji przy takiej samem stopie zwrotu. Sukces z IKZE polega na odpisaniu od podatku wpłaconej kwoty, dzięki temu co roku otrzymujesz gotówkę, z którą można postąpić w dowolny sposób. 

Odkładanie pieniędzy na IKZE opartym o konto oszczędnościowe jest bezpieczną formą, gdyż gwarantuje zachowanie kapitału. Obecnie w Polsce mamy najniższe stopy procentowe w historii, przez co oprocentowanie KO wynosi 1,5%. W momencie kiedy już nastąpią podwyżki stóp procentowych, oprocentowanie KO również wzrośnie.

Do pobrania udostępniam również stworzony przeze mnie kalkulator. Zachęcam Cię do zabawy i sprawdzenia zwrotu z inwestycji przy różnych składkach, wygodnych dla Ciebie.

Pobierz kalkulator: Obliczanie zysku z inwestycji IKZE

 

IKZE TFI

Drugą formą oszczędzania, a raczej inwestowania za pomocą IKZE, jest IKZE TFI. Polega to na kupowaniu jednostek uczestnictwa w funduszu lub funduszach, a zyski z inwestycji są zależne od tego, jaką stopę zwrotu wypracował dany fundusz. Już wkrótce opublikuję wpis, w którym opiszę różne portfele TFI i pokażę, jaką stopę zwrotu osiągały  historycznie.

Jeśli już teraz chcesz założyć sobie portfel w TFI, to mogę powiedzieć, że sam obecnie kupuję jednostki NN L Globalny Spółek Dywidendowych w TFI NN Investment Partners, (poprzednio ING L Globalny Spółek Dywidendowych) właśnie na IKZE.  Fundusz ten inwestuje w światowe spółki wypłacające wysokie dywidendy, dzięki czemy nawet jeśli kurs spółek pozostaje na względnie stałym poziomie, to fundusz otrzymuje zysk z wypłacanych dywidend, więc jego wartość rośnie. Od początku istnienia czyli 2009-11-23 zyskał 89,3% co daje średnioroczny wzrost o 17,8%.

Można skorzystać z udostępnionego przeze mnie kalkulatora, do obliczenia prognozy zysku w wieku 65 lat. Należy jednak brać pod uwagę, że obecnie mamy najdłuższą hossę w historii w USA, więc przez następne 40 lat średnioroczny wzrost funduszu może się zmienić w jedną lub w drugą stronę.

ING Global Dywidend

Jeśli fundusz ten utrzymałby takie samo tempo wzrostu przez następne 40 lat, to osoba w wieku 25 zaczynająca odkładać w nim pieniądze za pomocą IKZE (lub poza IKZE), otrzymałaby poniższą wartość (generalnie – zostałaby milionerem)

Obliczenie zysku z ING L Dywidend Świat

Tabela 4: Obliczenie inwestycji w ING L Globalnych Spółek Dywidendowych przy zachowaniu dotychczasowej stopy zwrotu.

– aby porównać różne fundusze, przejdź na stronę towarzystwa: NN Invesment Partners

A by założyć IKZE TFI, należy przejść w zakładkę produkty i wybrać IKZE. Do wypełnienia będzie ankieta, którą można pominąć. Jeśli potwierdzasz swoje dane przelewem, pamiętaj, żeby upewnić się, czy dane w Twoim banku są identyczne z tymi właśnie podanymi.

IKZE TFI jak założyć

(kliknij aby powiększyć)

 

Jakie są koszty korzystania z IKZE?

– IKZE oparte o konto oszczędnościowe w ING jest w pełni bezpłatne. Koszty otwarcia i utrzymania wynoszą 0 zł

– IKZE TFI w ING jest również bezpłatne. Co najlepsze – jest brak opłat za zarządzanie funduszem. Utrzymanie i prowadzenie = 0 zł. 

W szybkim rozrachunku, jeśli fundusz straciłby nawet 8%, to brak opłat i zwrot z podatku przy rozliczeniu PIT sprawią, że i tak zachowasz wpłacony kapitał.

Jedyna opłata, jaka się pojawi to jednorazowe 1% od wpłaconej kwoty, a wyniesie min. 100 zł – maks 300 zł w momencie:

wypłaty środków po osiągnięcia wieku emerytalnego

transferu, czyli przeniesienia zgromadzonej kwoty  do IKZE innej instytucji.

zwrotu, czyli zamknięcia IKZE przez osiągnięciem wieku emerytalnego (jeśli była na nim zgromadzona kwota)

 

Co jeśli mam zgromadzone pieniądze na IKZE  i wypłacę je przed osiągnięciem wieku emerytalnego?

Wówczas należy rozliczyć to w sprawozdaniu PIT, czyli wypłacone środki dopisać do dochodu za dany rok. Poza tym pojawi się opłata 1% za zwrot, o której pisałem powyżej.

Warto zaznaczyć, że mimo zamknięcia IKZE, można w przyszłości je ponownie otworzyć.

 

Podsumowując

Dla bezpieczeństwa własnego portfela w przyszłości, warto już teraz zadbać o systematyczne odkładanie nawet niewielkich kwot z dwóch powodów:

– systematyczne odkładanie pieniędzy na oprocentowanych rachunkach w dłuższej perspektywie, sprawia, że z każdym rokiem zysk rośnie coraz szybciej

– korzystanie z IKZE pozwala na płacenie mniejszego podatku

– opieranie swojej emerytury wyłącznie na niepewnym ZUS-ie, stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa Twojej stabilności finansowej w przyszłości

 

Dla osób, ceniących sobie bezpieczeństwo kapitału i stały (ale potencjalnie mniejszy) wzrost portfela polecam IKZE oparte o konto oszczędnościowe. Dla osób chcących inwestować z możliwością większej stopy zwrotu polecam IKZE TFI. Ja obecnie korzystam z IKZE TFI w NN Investment Partners

Dużą zaletą jest to, że wysokość i ilość wpłat zależy wyłącznie od Ciebie.

Pierwsza wpłaca powinna wynosić min. 50zł i to wystarczy do otwarcia jednego z poniższych IKZE.

Wszystko odbywa się przez internet, dlatego, że swoje dane można potwierdzić przelewem bankowym ze swojego rachunku.

 

I. Żeby otworzyć IKZE w ING na zasadach konta oszczędnościowego, należy być Klientem ING Banku Śląskiego, najprostszy sposób, to otwarcie bezpłatnego konta. Istotne informacje na temat tego konta opisuję i aktualizuję na bieżąco w artykule: Konto bankowe ING Direct z przydatnymi funkcjami oszczędzania + 100 zł gratis na dobry początek

Po założeniu rachunku, w bakowości internetowej w zakładce oszczędności jest opcja założenia IKZE poprzez kliknięcie, bez dodatkowych formalności

jak założyć IKZE w ING Banku

 

II. Żeby skorzystać na uldze podatkowej oszczędzając w ING TFI, należy przejść na stronę internetową i w zakładce produkty wybrać IKZE, a następnie "Otwórz IKZE", potem "IKZE Plus Plus", ankietę można pominąć: TFI NN Investment Partners

IKZE Plus

Pobierz kalkulatorObliczanie zysku z inwestycji IKZE

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

%d bloggers like this: